Program Adı Hibe Kaynağı Bütçe Son Başvuru Tarihi
EIT Kültür ve Yaratıcılık – Kültürel ve Yaratıcı Sektörler ve Endüstriler Bilgi ve Yenilik Topluluğu çağrısı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, KÜLTÜR , DİĞER
Avrupa Yenilik ve Teknoloji Enstitüsü 2.726.000.000 Avro 24/03/2022
Tek Pazar Programı Çin’deki AB KOBİ Merkezi – IV. Aşama

Avrupa Birliği |  REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER
Tek Pazar Programı SMP 2.400.000 Avro 15/03/2022
Tek Pazar Programı Yenilik geliştirmeye yönelik kamu alımları

Avrupa Birliği |  REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER
Tek Pazar Programı SMP 4.000.000 Avro 03/05/2022
Ufuk Avrupa Refah ve sürdürülebilir kalkınma için kamu politikaları ve göstergeleri çağrısı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Hop On: Sonradan Dahil Olma Desteği

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 40.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Akdeniz havzası deniz feneri bölgesi – çöp ve plastik kirliliğinin önlenmesi, en aza indirilmesi ve iyileştirme eylemleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 16.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Baltık ve Kuzey Denizi havzalarındaki deniz feneri bölgeleri – Düşük etkili deniz su ürünleri yetiştiriciliği ve deniz alanının çok amaçlı kullanımı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 16.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Akdeniz havzası deniz feneri bölgeleri – koordinasyon faaliyetleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 3.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Değişmekte olan Temsili Demokrasi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Demokrasi için medya – demokratik medya

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Dönüşüm halindeki bir dünya için küresel yönetişim: Normlar, kurumlar, aktörler

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa – Avrupa Dijital İkiz Okyanusu için temel modeller

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Deniz ve tatlı su alanlarında vatandaş biliminin pilot olarak uygulanması

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Genç kuşakların deniz ve su ile ilişkisi: değerler, beklentiler ve katılım

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Atlantik ve Kuzey Kutbu havzası deniz feneri – deniz ve kıyı ekosistemlerinin yenilenmesi ve iklim direncinin artırılması

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 17.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Atlantik ve Arktik havzaları deniz feneri bölgeleri – koordinasyon faaliyetleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 3.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Tuna nehri havzası deniz feneri bölgesi – koordinasyon faaliyetleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 3.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Tuna nehri havzası deniz feneri bölgesi – tatlı su ve geçiş suyu ekosistemlerinin yenilenmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 17.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Baltık ve Kuzey Denizi havzası deniz feneri bölgesi – koordinasyon faaliyetleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 3.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Toprak Misyonu hedefleri hakkında bilgi açıklarından yol haritalarına

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 5.000.000 Avro 24/03/2022
Ufuk Avrupa – Avrupa Mavi Parkları

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 17.000.000 Avro 12/04/2022
Ufuk Avrupa Yeni Avrupa Bauhaus – Mimari, Tasarım ve Sanat aracılığıyla yaratıcı ve kapsayıcı toplumlarda daha yeşil ve daha adil bir yaşam biçiminin şekillendirilmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, KÜLTÜR , DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 6.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Irksal, etnik ve dini eşitliğin güçlendirilmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, KÜLTÜR , DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Yaşlanan toplumların sosyo-ekonomik etkileri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Avrupa’da nesli tükenmekte olan dillerin korunması

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, KÜLTÜR , DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 3.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa İklim değişikliğinin ve doğal tehlikelerin kültürel miras ve iyileştirme üzerindeki etkileri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 12.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Toplumumuzu şekillendiren kültür ve oyunlar

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Avrupa film yapım endüstrisinin uluslararası rekabet gücünün potansiyelini artırmak

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 12.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Demokrasi Eğitimi Çağrısı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Ufuk Avrupa Yapay zekâ, büyük veri ve demokrasi çağrısı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 9.000.000 Avro 20/04/2022
Avrupa Dayanışma Programı İnsani Yardım Gönüllülüğü

Avrupa Birliği |  GENÇLİK, GÖNÜLLÜLÜK , DİĞER
Avrupa Dayanisma Programi (ESC) 6.500.000 Avro 03/05/2022
Avrupa Dayanışma Programı İnsani Yardım Gönüllülüğü için Kalite Sertifikası

Avrupa Birliği |  GENÇLİK, GÖNÜLLÜLÜK , DİĞER
Avrupa Dayanisma Programi (ESC) 22/09/2022
Avrupa Dayanışma Programı Yüksek Öncelikli Alanlarda Gönüllü Ekipler

Avrupa Birliği |  GENÇLİK, GÖNÜLLÜLÜK , DİĞER
Avrupa Dayanisma Programi (ESC) 6.000.000 Avro 06/04/2022
Erasmus+ Mesleki Eğitim Alanında Kapasite Geliştirme

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 26.521.153 Avro 31/03/2022
Erasmus+ Spor Alanında Küçük Ölçekli Ortaklıklar

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 9.500.000 Avro 23/03/2022
Erasmus+ Yetenekler Üstüne Sektörel İşbirliği

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, DİĞER
Erasmus+ 32.000.000 Avro 15/09/2022
Ufuk Avrupa Girişimci Ekosistemlerin Genişletilmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 5.000.000 Avro 10/05/2022
Ufuk Avrupa Sosyal yenilik aktörlerinin yenilik ekosistemleriyle bütünleşmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 3.000.000 Avro 26/04/2022
Ufuk Avrupa Avrupa yenilik ekosistemlerinde daha kapsayıcı ağlara ve girişimlere doğru

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SOSYAL YENİLİK VE SOSYAL GİRİŞİMCİLİK , DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 4.000.000 Avro 26/04/2022
Tek Pazar ve Ticaret Programı Daha sürdürülebilir uygulamaları benimseyen KOBİ’ler için Sürdürülebilir Ortaklıklar

Avrupa Birliği |  REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER
400.000 Avro 15/03/2022
Tek Pazar Programı Avrupa İşletmeler Ağı Çağrısı

Avrupa Birliği |  REKABETÇİLİK VE KOBİler , DİĞER
164.500.000 Avro 27/04/2022
Erasmus+ Kar Amacı Gütmeyen Avrupa Spor Müsabakaları

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 6.000.000 Avro 23/03/2022
Erasmus+ Yenilikçilik için Ortaklıklar: İleriye Dönük Projeler

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 46.000.000 Avro 15/03/2022
Erasmus+ Spor Alanında Kapasite Geliştirme

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, SPOR, DİĞER
Erasmus+ 781.832 Avro 07/04/2022
Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 2 – İklim geçişi için sektörler arası çözümler

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.517.000.000 Avro 06/09/2022
Erasmus+ Spor Alanında İşbirliği Ortaklıkları

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 35.632.000 Avro 23/03/2022
Erasmus+ Avrupa Ölçeğinde Çatı STKlar için Eğitim-Öğretim, Gençlik Alanlarında İşbirliği Ortaklıkları

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 5.000.000 Avro 23/03/2022
Erasmus+ Öğretmen Akademileri

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 15.000.000 Avro 07/09/2022
Erasmus+ K3 Avrupa Gençliği Birlikte

Avrupa Birliği |  EĞİTİM, GENÇLİK, DİĞER
Erasmus+ 8.000.000 Avro 22/03/2022
Ufuk Avrupa Sağlık Kümesi Çağrıları

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, SAĞLIK , DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.976.000.000 Avro 21/04/2022
Ufuk Avrupa Genişleyen Yatırım Ekosistemleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 5.000.000 Avro 04/10/2022
Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 2 – AB dış sınırlarının etkin bir şekilde yönetilmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 55.500.000 Avro 23/11/2022
Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 5 – Afetlere Dayanıklı Bir Avrupa Toplum

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 72.000.000 Avro 23/11/2022
Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 4 – Artırılmış Siber Güvenlik

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 134.800.000 Avro 16/11/2022
Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 3 – Dayanıklı Altyapı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 31.000.000 Avro 23/11/2022
Ufuk Avrupa Toplum için Sivil Güvenlik Hedef 1 – AB’nin ve AB vatandaşlarının Suç ve Terörizme karşı daha iyi korunması

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 56.000.000 Avro 23/11/2022
UFUK Avrupa Araştırma Konseyi Konsolidatör Hibeleri

European Research Council |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 776.000.000 Avro 17/03/2022
Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 6 – Güvenli Esnek Ulaşım, yolcular ve mallar için Akıllı Hareketlilik hizmetleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.517.000.000 Avro 06/09/2022
Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 5 – Tüm taşıma modları için temiz ve rekabetçi çözümler

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.517.000.000 Avro 26/04/2022
Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 4 – Verimli, sürdürülebilir ve kapsayıcı enerji kullanımı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.517.000.000 Avro 24/01/2023
Ufuk Avrupa İklim, Enerji ve Hareketlilik Hedef 3 – Sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi enerji arzı

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, ÇEVRE VE İKLİM, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 1.517.000.000 Avro 10/01/2023
Ufuk Avrupa Katılımın genişletilmesi ve Avrupa Araştırma Alanının güçlendirilmesi

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 456.300.000 Avro 29/09/2022
Ufuk Avrupa Dijital, Endüstri ve Uzay Hedef 3 – Dünya Lideri Veri ve Bilişim Teknolojileri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, TEKNOLOJİ, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 776.400.000 Avro 05/04/2022
Ufuk Avrupa – Avrupa Yenilikçi Ekosistemleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 60.400.000 Avro 04/10/2022
Ufuk Avrupa Araştırma Altyapıları

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 289.024.000 Avro 21/09/2022
Ufuk Avrupa Marie Skłodowska-Curie Eylemleri

Avrupa Birliği |  BİLİM, ARAŞTIRMA, AR-GE, İNOVASYON, EĞİTİM, DİĞER
Ufuk Avrupa (Horizon Europe) 817.010.000 Avro 08/03/2023