Bölgesel Gelişmişlik Düzeyine Dayalı Yatırım Teşvik Uygulamaları (Bölgesel, Büyük Ölçekli, Öncelikli Yatırımlar)

Yatırım Teşvik Programı kapsamındaki uygulamalardan, Bölgesel Yatırım Teşvik Uygulaması ve Büyük Ölçekli Yatırım Teşvik Uygulaması, bölgesel gelişmişlik düzeyine göre yapılan farklılaştırmaya dayalı olarak yatırımlara bulundukları ilin gelişmişlik düzeyine göre değişen oran ve sürelerde destekler sağlamaktadır. Her iki uygulamada da, destek miktarları bölgesel haritada tanımlanan altı bölgeye göre farklılık göstermektedir.

Yatırım Teşvik Programına Göre Bölgeler

Yeni Yatırım Teşvik Programında Türkiye’deki tüm iller, Kalkınma Bakanlığı’nın 2011 yılında yapmış olduğu sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi çalışması çerçevesinde ekonomik ve sosyal gelişmişlik düzeylerine göre 6 farklı bölgeye ayrılmıştır. Bölgesel gelişmişlik düzeyine dayalı yatırım teşvik uygulamalarında, teşvik araçlarının sağladığı süre ve oran avantajları birinci bölgede en az, altıncı bölgede en fazla olacak şekilde kurgulanmıştır.

1. Bölge

2. Bölge

3. Bölge

4. Bölge

5. Bölge

6. Bölge

Ankara Adana Balıkesir Afyonkarahisar Adıyaman Ağrı
Antalya Aydın Bilecik Amasya Aksaray Ardahan
Bursa Bolu Burdur Artvin Bayburt Batman
Eskişehir Çanakkale* Gaziantep Bartın Çankırı Bingöl
İstanbul Denizli Karabük Çorum Erzurum Bitlis
İzmir Edirne Karaman Düzce Giresun Diyarbakır
Kocaeli Isparta Manisa Elazığ Gümüşhane Hakkari
Muğla Kayseri Mersin Erzincan Kahramanmaraş Iğdır
Kırklareli Samsun Hatay Kilis Kars
Konya Trabzon Kastamonu Niğde Mardin
Sakarya Uşak Kırıkkale Ordu Muş
Tekirdağ Zonguldak Kırşehir Osmaniye Siirt
Yalova Kütahya Sinop Şanlıurfa
Malatya Tokat Şırnak
Nevşehir Tunceli Van
Rize Yozgat Bozcaada ve Gökçeada
Sivas
8 il 13 il 12 il 17 il 16 il 15 il
* Bozcaada ve Gökçeada İlçeleri Hariç