Kurumsal Kimlik Danışmanlığı & Kurumsal Web Sitesi

Kurumsal kimlik bir kurumun kendini ifade etme şekli olarak tanımlanır. Bu ifade belli sınırları olan ve genellikle değişmeyen bir ifade olup, kurumun imzası niteliğindedir. Kurumsal kimliğinizi oluşturma aşamasında ise kurumsal kimlik danışmanlığı girişimcilere ve yeni kurulan firmalara etkili ve göz alıcı bir marka kimliği oluşturmak için gerekli olan bir unsurdur. Kurumsal kimlik danışmanlığı hizmeti veren kişiler veya firmalar, kurumunuzun sergisi niteliğinde olan kurumsal kimlik öğelerini doğru bir şekilde oluşturacak ve markalaşmanızı hızlandıracaktır. 

Kurumsal Kimlik Danışmanlığı Neden Gereklidir? 

 • Doğru materyallerin kullanılarak en doğru şekilde kurumsal kimliğinizi oluşturmak için
 • Kurumsal kimliğinizin tüm isteklerinizi ve beklentilerinizi karşılaması için
 • Kurumsal kimliğinizde önemli unsurlardan olan semboller, temel yazı karakterleri ve renkler gibi görsel iletişim unsurlarının firmanızı temsil edecek şekilde hazırlanması için
 • Kurumsal kimliğinizin nasıl algılanacağını dikkate alınarak, insanların algısına doğru yön vermek için
 • Kısacası firmanızı en iyi şekilde temsil edecek kurumsal kimliğin oluşturulması için kurumsal kimlik danışmanlığına ihtiyaç duyulur.

Danışmanlık Almadan Kurumsal Kimlik Oluşturulur Mu?

Bir kuruluş ya da firma iletişim alanında doğru metodları kullanmıyorsa ve belirli kriterler çerçevesinde hareket edemiyorsa burada kurumsal kimlikten bahsedilemez. Tabi sadece iletişim kanallarının doğru çalışması değil, bununla birlikte şirket içinde veya şirket dışında gerçekleştirilen operasyon, çalışma ve işlemlerin en doğru şekilde yapılıyor olması gerekir. Eğer doğru iletişim materyallerini kullanmadan, doğru bir şekilde çalışma yapılamıyorsa burada ya kurumsal kimliğe ulaşılamamış ya da yanlış bir kurumsal kimlik oluşturulmuştur. Bu durum ise sizlere önemli derecede sıkıntılar oluşturabilir. Bu açıdan kurumsal kimlik oluşturmanız sizlerin yararına olacaktır.

Kurumsal kimlik danışmanlığı hizmetinin temelinde, bu çalışmaların en doğru şekilde yapılması yatar. Kolay kolay değiştirilemeyen kurumsal kimliğin ortaya çıkabilmesi için öncelikli olarak bu danışmanlara ihtiyaç duyulur. Çünkü kurumsal kimlik danışmanlığı hizmeti verenler, kurum logosunun nasıl kullanılacağından şirket içi ve dışı iletişim sırasında logo tasarımlarının nasıl olacağına, çalışanların şirket içi ya da şirket dışındaki insanlar ile nasıl bir İletişim kanalı kuracaklarından şirket web sitesinin nasıl tasarlanması gerektiğine kadar, birçok detayı dikkate alarak kurumsal kimlik oluştururlar.

Kurumsal kimlik danışmanlığı, tüm alanlarda yapılacak olan çalışmaların şirketteki çalışanlar ile koordine edilmiş olarak yürütülmesini sağlar ve kurumsal kimlik tasarımı konusunda sizlere başarılı sonuçlar verir.

Kurumsal Kimlik Danışmanlığının Kurumsallaştırma Sırasında Verdiği Hizmetler

Kurumun kendisini temsil etme biçimlerinden biri olan kurumsal kimliği hazırlayan danışmanlar, bu aşamada;

 • Logo, amblem
 • Web sitesi
 • Ürünler, ürün ambalajları ve poşetler
 • Sergiler, fuarlar, standlar
 • Fatura, irsaliye, tahsilat ve tediye makbuzları
 • Kurumsal yayınlar, kitapçıklar, dergiler, faaliyet ve finans raporları
 • Bayrak, çıkartma, plan, bloknot, ajanda, takvim gibi promosyon malzemeleri
 • Araç üzeri yazı ve grafikler
 • Tanıtım CD’si gibi multimedya uygulamaları
 • Maskot
 • Antetli kâğıt, dosyalar, kartvizit, davetiye, tebrik kartları
 • Tabelalar, yönlendirme elemanları
 • İlan, basın bülteni
 • Personel takip formları, personel kimlik kartları, başarı belgesi, sertifika
 • Katalog, reklam, broşür

gibi birçok konuda hizmet verir.

Kurumsal kimlik danışmanlığı hizmetlerinden faydalanarak, hedef kitlenize en doğru yoldan ve daha kısa sürede ulaşabilecek, saygın ve nitelikli bir marka olabilecek, rakiplerinizden farklılaşarak en çok tercih edilenler arasında yer alabileceksiniz. Kurumsal kimliklerin inşa edilmesi konusunda danışmanlık eden bu firmaları ise iyi bir araştırma yaparak seçmeli, çalışanların deneyiminden ve başarısından emin olmalısınız. Aksi takdirde, başarıya ve markalaşmaya gitmek isterken olumsuz sonuçlar alabilir, markanızın imajını zedeleyebilirsiniz.