Yatırım Fizibilitesi

Fizibilite çalışması (etüdü) herhangi bir fikrin pratik olarak uygulanabilir olup olmadığının araştırılmasını ve değerlendirilmesini kapsayan detaylı bir çalışmadır. Bu çalışma, potansiyel bir iş fikrinin uygulanmasından önce yani yatırım kararı almadan önce yapılır.

Fizibilite çalışması; temel olarak pazar, teknik ve mali (finansal) konularda yapılan araştırma ve değerlendirmeleri kapsar. Fizibilite çalışması yatırımcının ne üreteceği, nasıl üreteceği, üretilen malı ya da hizmeti nereye satacağı, ne kadarlık yatırım yapacağı, ne kazanacağı ve benzeri sorulara cevap verebilecek bir çalışmadır. Bu çalışmanın sonucları bir rapor haline getirilir. Bu rapor fizibilite raporu olarak adlandırılır.

Fizibilite çalışması sürecinde öncelikle pazar araştırması yapılır, ilgili kurum ve kuruluşlardan piyasaya ilişkin veriler toplanır, bu verilerin analiz edilmesi ile fizibilite konusu iş için pazarda talep olup olmadığı hususu değerlendirilir. Eğer talep varsa bu talebin miktarı ve yapısı belirlenir. Teknik kısımda ise fizibilite konusu işin teknik açıdan yapılabilir olup olmadığı araştırılır ve ihtiyaç duyulan teknik altyapı belirlenir. Çalışmanın mali değerlendirmesi bölümünde; fizibilite konusu iş için başlangıç sermayesi, ihtiyaç duyulan sermaye miktarı, bu iş için kurulacak işletmenin giderleri ve gelirleri tahmin edilir ve yatırımın net bugünkü değeri, geri ödeme süresi, iç karlılık oranı gibi parametreler hesaplanarak yatırımın mali (finansal) açıdan sürdürülebilir bir yapıya sahip olup olmadığı sonucuna varılır.

FEDERAL DANIŞMANLIK olarak bir iş fikrinize dayalı olarak gerçekleştirilmeyi düşündüğünüz projenin veya kurmayı planladığınız işletmenin pazar, teknik, ekonomik ve finansal açıdan yapılabilir ve karlı olup olmadığı tespit ediyor ve bunu sizin için raporluyoruz. Bu sonuca göre yatırım kararınızı değerlendirme imkanına sahip  oluyorsunuz. Uzman ekibimizle her türlü yatırım fizibilitesi çalışması için hizmetinizdeyiz.

Ön fizibilite

Fizibilite çalışması zaman alıcı ve maliyetli bir çalışmadır. Yapılması düşünülen yatırımın tahmini maliyeti yükseldikçe fizibilite çalışmasının hem daha detaylı hem de daha kapsamlı yapılması gerekir. Bu da fizibilite çalışmasının maliyetini artırmaktadır. Böyle durumlarda ön fizibilite çalışması yapılarak yatırım fikrinin uygulanabilirliği hakkında genel bir bilgi edinilir ve söz konusu yatırım fikri için detaylı bir fizibilite çalışmasına gerek olup olmadığına karar verilir. Detaylı fizibilite çalışması öncesinde yapılan her çalışma, ön fizibilite çalışması olarak kabul edilebilir.

Neden fizibilite çalışması?

Girişimciler bir yatırım fırsatı ile karşılaştıklarında genellikle bu iş fikrinin olumlu taraflarına odaklanırlar. Sadece olumlu taraflara odaklanmak yanlış yatırım kararı alınmasına ve bunun sonucunda hem zaman hem de mali açıdan zarara yol açabilir. Böyle bir zarar ile karşılaşmamak için fizibilite çalışması yapılarak bir iş fikrinin olumlu ve olumsuz taraflarını gerçekçi bir şekilde tespit etmek ve ona göre yatırım kararı almak gerekir.

Fizibilite çalışmasının kapsamı

Bir fizibilite çalışması temel olarak aşağıdaki belirtilen bölümlerden oluşur:

  1. Pazar değerlendirmesi
  2. Yasal değerlendirme
  3. Teknik değerlendirme
  4. Ekonomik değerlendirme
  5. Mali (finansal) değerlendirme
  6. Risk değerlendirmesi
  7. Sonuç ve öneriler

Çalışmaya konu olan yatırım projesinin niteliğine ve ilgili olduğu sektöre bağlı olarak fizibilite çalışmasının konu başlıkları farklılık gösterir.