Ölçme ve Değerlendirme Eğitimleri

ÖLÇMEDE TEMEL KAVRAMLAR

 • Ölçme, ölçek, ölçüt, birim, Doğrudan ve dolaylı ölçme
 • Ölçek ve türleri, Değişken ve türleri,Değerlendirme ve türleri, Ölçütüne göre değerlendirme türleri
 • Bağıl-Mutlak , Amaçlarına göre değerlendirme türleri Yerleştirme, izleme, düzey belirleme

ÖLÇME ARAÇLARININ NİTELİKLERİ

 • Geçerlik
 • Güvenirlik
 • Kullanışlılık
 • Ölçmede Hata
 • Ölçmenin standart hatası

ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN PLANLANMASI VE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

 • Test Sınav geliştirme aşamaları: Belitken tablosu, Madde türlerinin belirlenmesi, madde içeriği ve
  sayısını belirleme, Testi sınavı oluşturma, Uygulama
  Çoktan seçmeli testler

EĞİTİMDE KULLANILAN ÖLÇME ARAÇLARI

 • Sübjektif Testler -Objektif Testler
 • Klasik testler
 • Yazılı Yoklamalar
 • Sözlü Sınavlar
 • Kısa Cevaplı Testler
 • Doğru-Yanlış Testleri
 • Eşleştirme Maddeli Testler

ÖĞRETİM PROGRAMLARI VE PERFORMANS ÖLÇME & DEĞERLENDİRME

 • Öğretim Programı ve Öğretim Programlarının Yapısı
 • Belirtke tablosu hazırlama
 • Performans ölçme araçları ve geliştirilmesi

ALTERNATİF DEĞERLENDİRME ARAÇLARI

 • Alternatif Değerlendirme Türleri
 • Alternatif Değerlendirmede Kullanılan Ölçme Araçları

TEST ve MADDE İSTATİSTİKLERİ

 • Sınavı puanlama
 • Madde Analizi Madde güçlüğü, madde ayrıcılığı
 • Merkezi Eğilim ve Merkezi Dağılım Ölçüleri
 • Test geliştirme

UYGULAMA

Eğitimlerimizden Kareler