Kalkınma Ajansı Hibeleri

Kalkınma Ajansları, Sanayi ve Teknolıji Bakanlığı koordinasyonunda kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren, Kamu tüzel kişiliğine sahip, Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan kalkınma birimleridir.

Mevzuatın öngördüğü üzere Kalkınma Ajansı tarafından sağlanan destekler teknik destek ve mali destekler olarak ikiye ayrılır. Mali desteklerde ise en çok kullanılan Proje Teklif Çağrıları ile verilen desteklerdir.

Her bir destek türüne ilişkin kurallar farklıdır ve her ilan döneminde ilgili destek türüne ilişkin standart kuralların yanı sıra destek programına özgü bazı kurallar da belirlenebilmektedir. Bu kurallar her destek türüne ilişkin hazırlanan başvuru rehberlerinde düzenlenir.

Türkiye her ili kapsayacak şekilde 26 Kalkınma Ajansı bulunmaktadır. Bazı ajanslar tek ilden, bazıları birden fazla ilden sorumludur. Böylece Türkiye’nin 81 ilinde de Ajans desteği bulunmaktadır.

Kalkınma Ajansları genelde senede 1 kere Proje Teklif Çağrısına çıkarak belirlediği konular ile ilgili proje tekliflerini toplar ve değerlendirir.

Bu aşamada yazılacak projelerin Proje Yazma Tekniklerine uyarak yazılmış olması, amaç ve önceliklere uyumun belirtilmesi, mantıksal çerçeve matrisinin iyi kurgulanması, performans göstergelerinin iyi belirlenmesi, iyi bir bütçelendirme ve gerekçelendirme önemlidir. Ajans projeleri puan sıralamasına göre bütçesi ölçüsünde destekler. Bu açıdan maksimum derecede yüksek puan almak önemlidir.

Proje yazma hususunda Federal Danışmanlık olarak profesyonel kadromuzla sizlere hizmet vermekteyiz.

 

1) Proje Teklif Çağrıları

Kalkınma Ajansları Kobiler için yapılacak yatırımın %50‘ sine kadar destek sağlayabilirler. Her bir proje için azami destek tutarı genelde 500-600 bin TL civarındadır. Ajans destekleri geri dönüşümsüz hibe desteğidir.

Kamu kurumları, belediyeler ve STK’lar için Kalkınma Ajansları projeleri %80-90‘a kadar desteklemektedir. Altyapı projelerinde azami destek tutarı 1,5-2 milyon TL‘ ye kadar çıkmaktadır.

 

2) Fizibilite Destekleri

Kalkınma Ajansları Kamu Kuruluşları, Belediyeler, STK’lar vb. kurumların önemli projelerinin fizibilitelerinin hazırlanması için %100 hibe desteği vermektedir. Azami destek tutarı 150-200 bin TL ‘ye kadar çıkmaktadır.

 

3) Teknik Destekler

Kalkınma Ajansları Kamu Kuruluşları, Belediyeler, STK’lar vb. kurumların kurumsal kapasitesini arttıracak eğitimler ve danışmanlık hizmet alımları için %100 ‘ünü karşılayacak şekilde destek vermektedir. Azami destek tutarı 90-100 bin TL ‘ye kadar çıkmaktadır.