Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

Bu sektörün genel amacı, yeni işler yaratmak suretiyle istihdamın desteklenmesi ve iş faaliyetlerinin geliştirilmesidir.

Bu sektör ile;
ŸŸ *Bitkisel üretimin çeşitlendirilmesi ve bitkisel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması (Süs bitkileri, tıbbi ve aromatik
bitkiler, mantar, fide ve fidan, çiçek soğanı, misel),
*ŸŸ Arıcılık ve arı ürünlerinin üretimi, işlenmesi ve pazarlanması,
ŸŸ *Zanaatkârlık ve katma değerli ürün işletmeleri; geleneksel el sanatları,
ŸŸ *Kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri; konaklama, yeme-içme tesisleri ve rekreasyon faaliyetleri,
ŸŸ* İç sularda su ürünleri yetiştiriciliği ve ürünlerini servis eden restoranlar,
ŸŸ*Makine Parkları,
*ŸŸ Yenilenebilir enerji yatırımları desteklenecektir.
Destek, uygun harcamalar toplamının %65’idir.
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri; en az 5.000 avro ve en fazla 500.000 avrodur. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Ayrıntılar için:

  1. http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BrosurBilgiKartlari/SektorBilgiKitapcigi.pdf
  2. http://www.tkdk.gov.tr

Kaynak: http://www.tkdk.gov.tr