GENÇ ÇİFTÇİ HİBE DESTEĞİ

Programa kimler başvurabilir, aranan şartlar nelerdir?

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. 5 Nisan 2016 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış
 3. Okur-yazar olmak.
 4. Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
 5. Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 6. Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 7. Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.
 8. Proje başvuranlarında, karı-koca veya aynı hanede ikamet eden kardeş-anne-baba olması
 9. durumlarında farklı konularda dahi olsa tek bir proje değerlendirmeye alınır.
 10. Genç Çiftçinin çiftçilik faaliyetini ilgilendiren bir suçtan kesin hüküm gücünde bir
 11. karar ile mahkumiyet almış olmaması, dolandırıcılık, yolsuzluk, suç örgütüne dahil olma veya
 12. Ülkenin mali çıkarlarına zarar verici herhangi bir faaliyetinin olmaması gerekmektedir.

Hibe desteği miktarı ve mahiyeti nedir?

 • Destek kapsamına alınan başvurular için hibe sözleşmesi imzalayarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilecektir. Hibe ödemesi Ziraat Bankası aracılığıyla genç çiftçinin adına gelecektir. Hayvan alımları TİGEM tarafından karşılanacağından hibe ödemesi direk TİGEM’e yapılacaktır.
 • Proje kapsamındaki gider kalemlerinin alımlarının/tesis kuruluşunun tamamlanması ve harcamaların belgelendirilmesi (fatura) hibe ödemesi için şarttır. Ayrıca genç çiftçi proje kapsamında yükleniciye veya 3. Şahıslara yaptığı ödemeleri banka kanalıyla yapacak ve dekontunu ödeme talebine ekleyecektir.
 • Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu ilçe müdürlüğüne yapar. Proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar ve hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir. İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir. Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar. Proje ve yatırım tamamlanmadan herhangi bir hibe ödemesi yapılmayacaktır.