Genel Teşvik Uygulamaları

Yeni Teşvik Programı kapsamında herhangi bir yatırım konusu Bölgesel, Büyük Ölçekli veya Stratejik uygulamalar çerçevesinde desteklenmiyorsa, belirli koşulları sağlamak kaydıyla Genel Yatırım Teşvik Uygulaması’nın sağladığı desteklerden faydalanmaktadır. Yatırım projelerinin Genel uygulamadan faydalanabilmesi için aşağıda belirtilen şartları sağlaması gerekmektedir:

1. Asgari yatırım tutarı, birinci ve ikinci bölgeler için 1.000.000 TL, diğer bölgeler için ise 500.000 TL olmalıdır.

2. Yatırım konusu;

*  “Teşvik Edilmeyecek Yatırım Konuları” (2012/3305 sayılı Karar Ek-4/I) arasında yer almamalıdır.

* “Teşviki Belirli Şartlara Bağlı Yatırım Konuları” (2012/3305 sayılı Karar Ek-4/II) arasında yer alıyorsa, bu yatırım konusuna özel olarak belirlenen şartları sağlamalıdır.

Genel Teşvik Uygulaması kapsamında desteklenecek olan yatırım projeleri, genel prensip olarak sadece KDV İstinası ve Gümrük Vergisi Muafiyeti teşvik araçlarından faydalanabilmektedir. Bununla birlikte, bu uygulama çerçevesinde desteklenmesi uygun görülen yatırım projelerinin, 6. bölge’de yapılması durumunda 10 yıl süre ile Gelir Vergisi Stopajı Desteğinden de faydalanması mümkündür. Genel Teşvik Uygulaması kapsamında yatırım projelerine sağlanacak destekler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

GENEL TEŞVİK UYGULAMASINDA SAĞLANAN DESTEKLER

 
Destek Unsurları 1, 2, 3, 4 ve 5. BÖLGELERDE
(OSB Dahil)
6. BÖLGEDE
KDV İstisnası VAR VAR
Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR
Tersanelerin Gemi İnşa Yatırımları için Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği Uygulama Süresi 18 ay Sahil Yok
Destek Tutarının Azami Miktarı
(Destek Tutarının Sabit Yatırım Tutarına Oranı)
Gelir Vergisi Stopajı Desteği YOK 10 yıl