Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması İle İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar

Bu tedbirin genel amacı, Ortak Tarım Politikası ile AB’ye katılım sürecindeki ilgili müktesebatın uygulanmasına yönelik
Türkiye’nin hazırlık sürecine katkı sağlamak ve işletmeleri ilgili AB standartlarına ulaştırmaktır.
Bu sektör ile;
• Süt ve süt ürünleri,
• Et ve et ürünleri (kırmızı et ve kanatlı eti),
• Meyve ve sebze,
• Su ürünleri desteklenecektir.
Destek oranı, toplam uygun yatırım miktarının %50’sidir. Atık su arıtma ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için sadece ilgili harcamalara ilave bir %10 destek oranı verilebilecektir.
Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;
• Süt ve Et sektörleri için en az 30.000 avro ve en fazla 3.000.000 avro,
• Süt toplama merkezleri için en az 30.000 avro ve en fazla 1.000.000 avro,
• Meyve ve sebze sektörü için en az 30.000 avro ve 1.250.000 avro,
• Su ürünleri sektörü için en az 30.000 avro ve en fazla 1.500.000 avro.
olarak sınırlandırılmıştır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek yapılır.

Ayrıntılar için:

  1. http://www.tkdk.gov.tr/Content/File/BasvuruFiles/BrosurBilgiKartlari/SektorBilgiKitapcigi.pdf
  2. http://www.tkdk.gov.tr

Kaynak: http://www.tkdk.gov.tr