Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar

Bu tedbirin genel amacı birincil tarım ürünlerinin üretiminde tarım işletmelerinin genel performansını iyileştirmek ve işletmelerin pazarlama yeterlilikleri dahil olmak üzere rekabet güçlerini artırmak ve çevrenin korunması ve hayvan refahı konularında ilgili AB standartları ile uyum sağlamaktır.
Bu tedbir ile;
• Süt sektörü,
• Et sektörü (Kırmızı et ve kanatlı eti),
• Yumurta tavukçuluğu sektörü desteklenecektir.
Destek oranı, toplam uygun yatırım miktarının %60’ıdır.
• Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibinin (sadece gerçek kişilerde) 40 yaşın altında olması durumunda
bu oran %65,
• Yatırım IPARD programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda yapılıyor olması durumunda bu oran %65,
• Hibe desteği kararı alındığı tarihte başvuru sahibi (sadece gerçek kişilerde) hem 40 yaşın altında hem de yatırımın IPARD programında tanımlanan şekilde dağlık bir alanda gerçekleştiriliyor olması durumunda bu oran %70 olacaktır.
Atık madde depolama ve atık yönetimi konularında yapılan yatırımlar için sadece ilgili harcamalara ilave bir %10 destek oranı verilebilecektir.

Her bir yatırım için uygun harcamaların toplam değeri;
• Süt, et ve yumurta sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 1.000.000 avro,
• Broyler ve hindi sektörleri için en az 20.000 avro en fazla 500.000 avro,
• Kaz sektörü için en az 20.000 avro en fazla 250.000 avro
olarak sınırlandırılmıştır. Başvuru sahibine ödemeler uygun harcama tutarına göre tek seferde ya da taksitlendirilerek
yapılır.